дома
контакт
КОНТАКТ ФОРМУЛАР
име


e-mail


компанија


коментар

КОНТАКТ ПОДАТОЦИ

адреса: ДТУ ДЕКСИКО ДОО, Индустриска бб (управна зграда ЖАС), 1000 Скопје

тел: (02) 3171 984, (02) 3174 986, (02) 3174 987,
факс: (02) 3171 984


e-mail:  contact@deksiko.com

copyright DEKSIKO 2008 | правна поука