дома
контакт
ИНТЕРНЕТ НАРАЧКИ 

НАРАЧКИ - Овде кликнете за пристап до системот за интернет нарачки за продажба на големо. Потоа ќе биде потребно да ги внесете Вашето име и лозинка.

ИНФОРМАЦИИ - КАКО ДА ДОБИЈАМ ИМЕ И ЛОЗИНКА?

Веќе сум Ваш клиент. Ако сте веќе наш клиент, т.е. имате остварено барем едно купување кај нас, тоа значи дека сте веќе регистрирани во нашата база како наш деловен партнер. Во тој случај, Ве молиме да ја пополните контакт формата и во неа да нагласите дека сакате да Ви отвориме име и лозинка за нарачки преку интернет и дека веќе сте веќе наш клиент. За да може да го процесираме Вашето барање, потребно ќе биде да внесете податоци за името на Вашата фирма, а пожелно е да внесете и адреса, телефони и даночен број (овие податоци веројатно е веќе да ги имаме, но заради поголема брзина и сигурност, подобро е повторно да ги внесете). Ние ќе Ви отвориме корисничко име и лозинка и ќе Ве контактираме во најбрз можен рок (ако сакате, може истите да Ви ги испратиме и на СМС – доколку оставите број од мобилен телефон).

Не сум Ваш клиент. Пополнете ја контакт формата, наведувајќи во неа податоци за Вашата фирма (или институција). За да може да отвориме корисничко име и лозинка, мора да Ве регистрираме во нашата база на податоци како деловен партнер, а за таа цел ќе ни бидат потребни следните податоци – име на фирма/институција, адреса, телефони и даночен број. Ние ќе Ви отвориме корисничко име и лозинка и ќе Ве контактираме во најбрз можен рок (ако сакате, може истите да Ви ги испратиме и на СМС – доколку оставите број од мобилен телефон). Во контакт формата може да наведете било какви податоци – на пример Ваши специјални барања за одредени производи, или било какви прашања што ги имате во врска со производите, начинот на нарачување, начинот на плаќање, испорака итн.


top
copyright DEKSIKO 2008 | правна поука